Tomáš Lohr

 • Časová vytíženost 91% 91%
Kontaktní formulář
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Ve 21. století není těžké pracovat a komunikovat odkudkoliv na světě. Přesto však není nad osobní kontakt.

Najdete mne v okolí Plzně a Rokycan.

Lze se ale i případně domluvit na osobním setkání v Praze.

Etika

 • Dodržuji mlčenlivost.
 • Nepracuji na konkurenčních projektech (platí pro období posledních 5 let).
  • Na fakt, že jsem pracoval/pracuji pro konkurenční projekt vždy upozorním.
 • Jednám na rovinu.
 • Spolupráce musí být vždy přínosná pro obě strany – tzv. win-win přístup.
 • Předem upozorním klienta pokud:
  • Na danou věc nemám dostatek času.
  • Nemám dostatečné znalosti pro řešení dané problematiky.
  • Lze řešení problému poptat jinde za znatelně nižší částku při srovnatelné kvalitě.

Spolupráce

Vše má své hranice. Vyhrazuji si právo ukončit (případně jen omezit) spolupráci z níže uvedených důvodů.

 • Podnikání mimo/na hraně zákona.
 • Podnikání poškozující zdraví.
 • Multi level marketing.
 • Netransparentní obchodní model.
 • Nejasný přínos pro zákazníka.
 • Půjčky (a finanční sektor obecně).
 • Hazard.
 • Sázky.

Velmi pak budu váhat u prodeje zdravotních potřeb, léčiv či třeba doplňků stravy. Jedná se o oblast, která snadno může spadnout do kategorie “Nejasný přínos” ne-li dokonce do “Poškozující zdraví”.

Práce

Neúčtuji:

 • První schůzku/hovor za účelem:
  • Získání informací o produktu, službě, firmě, trhu apod.
  • Prodiskutování, v čem mohu být přínosný.

Účtuji:

 • První schůzku, jedná-li se již o konkrétní konzultaci businessu.

Vždy seznámím klienta s tím, jak bude celá spolupráce fungovat a probíhat.

Průběžně informuji o vykonávané práci, poskytuji předběžný odhad časové náročnosti a na konci vždy poskytnu soupis jednotlivých úkonů a jejich délky trvání (s případným odůvodněním).

Výsledky, závěry a doporučení vzešlé z mé práce vždy prezentuji.

Zabezpečení

 • Data ukládám pouze na zařízení s šifrovaným úložištěm nebo na zabezpečeném cloudovém úložišti.
 • Data jsou chráněná heslem a specializovanými programy.
 • Dodržuji zásady bezpečnosti práce v digitálním prostředí a provádím pravidelné kontroly.
 • Žádná data/údaje s nikým nesdílím bez vědomí a souhlasu klienta.