• Časová vytíženost 91% 91%

Kontaktní formulář

Ve 21. století není těžké pracovat a komunikovat odkudkoliv na světě. Přesto však není nad osobní kontakt.

Najdete mne v okolí Plzně a Rokycan.

Lze se ale i případně domluvit na osobním setkání v Praze.

Kodex

  Etika

  • Dodržuji mlčenlivost.
  • Nepracuji na konkurenčních projektech (platí pro období posledních 5 let).
   • Na fakt, že jsem pracoval/pracuji pro konkurenční projekt vždy upozorním.
  • Jednám na rovinu.
  • Spolupráce musí být vždy přínosná pro obě strany – tzv. win-win přístup.
  • Předem upozorním klienta pokud:
   • Na danou věc nemám dostatek času.
   • Nemám dostatečné znalosti pro řešení dané problematiky.
   • Lze řešení problému poptat jinde za znatelně nižší částku při srovnatelné kvalitě.

  Spolupráce

  Vše má své hranice. Vyhrazuji si právo ukončit (případně jen omezit) spolupráci z níže uvedených důvodů.

  • Podnikání mimo/na hraně zákona.
  • Podnikání poškozující zdraví.
  • Multi level marketing.
  • Netransparentní obchodní model.
  • Nejasný přínos pro zákazníka.
  • Půjčky (a finanční sektor obecně).
  • Hazard.
  • Sázky.

   Velmi pak budu váhat u prodeje zdravotních potřeb, léčiv či třeba doplňků stravy. Jedná se o oblast, která snadno může spadnout do kategorie “Nejasný přínos” ne-li dokonce do “Poškozující zdraví”.

  Práce

  Neúčtuji:

  • První schůzku/hovor za účelem:
   • Získání informací o produktu, službě, firmě, trhu apod.
   • Prodiskutování, v čem mohu být přínosný.

  Účtuji:

  • První schůzku, jedná-li se již o konkrétní konzultaci businessu.

   

  Vždy seznámím klienta s tím, jak bude celá spolupráce fungovat a probíhat.

  Průběžně informuji o vykonávané práci, poskytuji předběžný odhad časové náročnosti a na konci vždy poskytnu soupis jednotlivých úkonů a jejich délky trvání (s případným odůvodněním).

  Výsledky, závěry a doporučení vzešlé z mé práce vždy prezentuji.

  Zabezpečení

  • Data ukládám pouze na zařízení s šifrovaným úložištěm nebo na zabezpečeném cloudovém úložišti.
  • Data jsou chráněná heslem a specializovanými programy.
  • Dodržuji zásady bezpečnosti práce v digitálním prostředí a provádím pravidelné kontroly.
  • Žádná data/údaje s nikým nesdílím bez vědomí a souhlasu klienta.